วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

คอนกรีตอัดแรงหมายถึง???

การไล่อากาศ ( Entrapped Air) ออกจากคอนกรีตสดที่เทแล้วให้มากที่สุด ทำให้อนุภาคของแข็งในคอนกรีตเข้าใกล้กัน เพื่อให้คอนกรีตที่แข็งตัวแล้วมีช่องว่างน้อยที่สุด หรือมีความหนาแน่นสูงสุด เท่าที่เป็นไปได้

วิธีการอัดแน่นคอนกรีต มี 5 วิธีได้แก่

1.    วิธีการอัดแน่นคอนกรีตโดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้มือ เหมาะสำหรับการเทคอนกรีตสดที่ค่อนข้างเหลว ในปริมาณที่น้อย อัดแน่นโดยการใช้อุปกรณ์ตำหรือกระทุ้งบริเวณรอบ ๆ เหล็กเสริมและสิ่งที่จะฝังติดในคอนกรีต

2.    วิธีการอัดแน่นคอนกรีตโดยใช้เครื่องเขย่าคอนกรีตแบบภายในหรือเครื่องจี้เขย่าคอนกรีต

3.    วิธีการอัดแน่นคอนกรีตโดยให้เครื่องเขย่าคอนกรีตแบบภายนอกหรือ เครื่องเขย่าคอนกรีตชนิดติด ข้างแบบ ซึ่งเครื่องเขย่าคอนกรีตชนิดติดข้างแบบ นิยมใช้ในงานคอนกรีตอัดแรงหรือโครงสร้างขนาดบาง เช่น แผ่นทางเดิน

4.    วิธีการอัดแน่นคอนกรีตโดยใช้โต๊ะเขย่าคอนกรีต โต๊ะเขย่าคอนกรีต เหมาะสำหรับการทำ คอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้คอนกรีตสดที่แห้งมาก 
                                                                                                            
5.วิธีการอัดแน่นคอนกรีตโดยเครื่องเขย่าคอนกรีตประเภทอื่น ๆ มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน อาทิเช่น เครื่องเขย่าคอนกรีตชนิดสั่นบนผิวคอนกรีต ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการก่อสร้างแผ่นพื้น , รถบดอัน เหมาะสำหรับการอัดแน่นแผ่นพื้นบางๆ ในกานทำถนน , เครื่องเขย่าชนิดปั่นนิยมใช้ทำผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีต เสาเข็ม Spun Piles และ ผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าตัดกลวงอื่น ๆ 


1 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีค่ะ

    แวะมาเก็บความรู้นะคะ

    http://rattanapornnursinghome.blogspot.com

    ตอบลบ